نحوه ارسال کالاها

ارسال به سراسر کشور از طریق وانت، کامیون و اتوبوس.

ارسال کالا

ارسال ها به چند صورت می باشد:

1. ارسال از طریق وانت

در شهرهای نزدیک مثل ساوه، تهران، کاشان، اراک، محلات، دلیجان و شهر هایی که تا 150 کیلومتری قم هستند، ارسال از طریق وانت که شامل پیکان وانت یا نیسان وانت می شود، صورت می پذیرد.

2. ارسال به شهرهای در مسیر یزد و خود یزد

در ارسال به شهر یزد و شهرهای در مسیر یزد مانند اردکان و دیگر شهر ها، با هماهنگی هایی که با ماشین های باربری شده است، ارسال به راحتی قابل انجام می باشد.

3. ارسال از طریق اتوبوس

ارسال از طریق اتوبوس شامل میز های نهارخوری و جلومبلی و عسلی می باشد. ارسال از طریق اتوبوس به اکثر شهرهای ایران امکان پذیر است.

4. ارسال از طریق باربری ها

ارسال از طریق باربری های مانند یاسر امین، وطن بار و غیره برای کالاهای خام مناسب می باشد، و برای کارهای رنگ شده مناسب نمی باشد. در این روش هم امکان ارسال به اکثر شهرها امکان پذیر می باشد.

5. ارسال از طریق کامیون

در صورتی که کالای خریداری شده، زیاد شود، استفاده از کامیون گزینه مناسبی می باشد، و به راحتی بارگیری شده و در محل مورد نظر شما تخلیه می گردد.

6. ارسال از طریق قطار

ارسال با قطار هم برای کالاهای خام مناسب می باشد و شهر های کمی را پشتیبانی می کند.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)